Informacje o projekcie

„Sztuka bez granic etap II” to rozwinięcie projektu realizowanego w 2019 r. przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Jego celem było stworzenie platformy internetowej z materiałami dydaktycznymi skierowanymi do lokalnych społeczności w różnym wieku, zainteresowanych edukacyjnymi zasobami naszej instytucji. Na stronie można znaleźć m.in. filmy o muzeum, filmy animowane dla najmłodszych, scenariusze zajęć dla nauczycieli, przykładowe warsztaty plastyczne do samodzielnej realizacji, arkusze z zadaniami dedykowanymi dzieciom w różnym wieku, a także wydawnictwa powstałe we wcześniejszych etapach projektu wzbogacone o treści audio.

Projekt „Sztuka bez granic etap II” został zrealizowany we współpracy z Polską Szkołą Społeczną im. św. Jana Pawła II w Grodnie, która od wielu lat działa na rzecz edukacji Polaków na Białorusi.

Organizator projektu:

Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
Współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Osoby zaangażowane do realizacji projektu:

 • Ryszard Saciuk – Kierownik Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, w projekcie udzielił konsultacji merytorycznych do filmów.
 • Katarzyna Malinowska – autorka i koordynatorka projektu „Sztuka bez granic etap II”, współautorka scenariuszy do cyklu filmów animowanych powstałych w ramach projektu oraz scenariusza filmu „Alfons Karny: młodość – pasja – sztuka”. Opracowała materiały na platformę edukacyjną.
 • Martyna Sianko – autorka scenariuszy dla nauczycieli oraz kart pracy dostępnych na stronie, współautorka scenariuszy do cyklu filmów animowanych powstałych w ramach projektu oraz scenariusza do filmu „Historia pewnego domu. Świętojańska 17”. Dodatkowo udzieliła głosu bohaterce filmów animowanych.
 • Cezary Szymaniuk – autor scenariuszy do filmów „Galeria Portretów Wielkich Polaków” oraz „Niezwykłe pasje Alfonsa Karnego”. Dodatkowo udzielił głosu bohaterowi filmów animowanych.
 • Tomasz Pienicki – autor filmów o Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego oraz nagrań warsztatów  plastycznych. Dodatkowo autor części materiału fotograficznego.
 • Andrzej Sienkiewicz – autor cyklu filmów animowanych realizowanych we współpracy z Anną Emelianową.
 • Agnieszka Żbikowska – w projekcie odpowiedzialna za redakcję i korektę tekstów, współautorka scenariuszy do cyklu filmów animowanych powstałych w ramach projektu.
 • Aneta Dakało – autorka szaty graficznej materiałów edukacyjnych powstałych w ramach realizacji projektu.
 • Krzysztof Kukliński – udzielił głosu w nagraniach audiobooków wydawnictw „Opowieści z muzeum” oraz „Człowiek jest tematem nadzwyczajnym. O Alfonsie Karnym i jego muzeum”. Dodatkowo wcielił się w rolę narratora w filmach animowanych.
 • Justyna Kołodko-Bietkał – autorka scenariusza do warsztatów edukacyjnych „Przypadek? Tak sądzę!”.
 • Patricia Meunier – autorka scenariusza do warsztatów edukacyjnych „Rzeźba? To proste”.
 • Rafał Kozłowski, Sylwia Dec, Ewa Bijak, Joanna Sawicka – autorzy scenariuszy do warsztatów edukacyjnych „Architektura światła, czyli jak opowiedzieć historię w technice teatru cienia” oraz „Dawna technika fotograficzna – cyjanotypia”.
 • Łukasz Prokopowicz – w projekcie prowadził działania promocyjne wraz z dokumentacją fotograficzną.

Patronat medialny

Logotyp TVP3 Białystok
Logotyp Kurier Poranny
Logotyp województwa Podlaskiego przedstawiający kolorowego żubra zbudowanego z pixeli
Logotyp Gazeta Współczesna

Logotyp BialystokOnline
Logotyp Radio i
Logotyp bia24