Контакт

Катажина Малиновска

Музей скульптуры Альфонса Карного

ул. Свентоянска 17, 5-277 Белосток

почта: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl,

тел.: 509 336 862

Po lewej stronie widnieje biały zarys rzeźby kobiety na czarnym tle Muzeum Alfonsa Karnego, prawa część obrazu przedstawia napis czarnymi literami na białym tle: Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego